5/5 - (2 امتیاز)

مغزی رادیاتور چیست و چه کاربردی دارد؟

مغزی شیر رادیاتور یکی از قطعات بسیار مهم در ساختار بدنه شیر می باشد، که اولاً بدون آن امکان بستن شیر وجود ندارد و دوماً اگر کوچکترین ایرادی در مغزی رخ دهد، آب از محل مغزی و بدنه شیر رادیاتور نشتی می کند.

به شکلی که علت بیش از 90 درصد نشتی های ایجاد شده در رادیاتور شوفاژ هرز شدن مغزی شیر رادیاتور و یا گیر کردن مغزی و از بین رفتن آب بند شیر می باشد.

در این بین درصد دیگری از نشتی های ایجاد شده در رادیاتور شوفاژ به دلیل پوسیده شدن بدنه رادیاتور است که در این صورت هیچ راهی جز اقدام به تعویض رادیاتور شوفاژ وجود ندارد.

ویژگی کلیدی:

  • سایز 1 اینچ
  • جنس مغزی: فولادی
  • مخصوص رادیاتور آلومینیومی (پره ای)
  • به ازای هر مغزی دو عدد واشر کرینگریت

ویژگی کامل مغزی و واشر رادیاتور آلومینیومی

این مغزی رادیاتور ها مخصوص و خاص بوده. خاص بودن این نوع مغزی اینست که روی یک قرقره دو جهت دنده حرکت وجود دارد جهت چپ وجهت راست بایک فاصله برای استقرار واشر مخصوص آب بندی و در دوطرف مغزی لول که دارای درز ارتجاعی نیز می باشد دو فرورفتگی وجود دارد که از داخل محل درگیری مغزی با آچار مخصوص رادیاتور می باشد.

( طول این آچارها غالبا حدود یکمتر ازجنس میلکرد ضخیم ودارای دسته از یک طرف و لبه درگیری از طرف دیگر که به راحتی داخل مغزی رفتو آمد دارد و قطر میله آچار باید نصف قطر مغزی  نمره ۱ اینچ  رادیاتور )

نقش آچار رادیاتور هنگام حرکت یا دوپره را از هم باز و یا بهم نزدیک و متصل نموده و واشر بین دوجهت دو پره را آب بندی نموده. هرچقدر واشر و مغزی مرغوب باشد نصب پره ها  قابل اطمینان خواهد بود.

جهت اتصال پره های رادیاتور آلومینیومی به یکدیگر باید بین هر پره از دو عدد مغزی و واشر مخصوص استفاده کرد، مغزی چپ گرد راست گرد نوعی مغزی است که در یک سمت به راست و سمت دیگر به چپ سفت می شود تا بتواند پره ها را جمع کند. در واقع کلکتور بالا و پایین این رادیاتور ها در یک طرف از داخل دارای رزوه راست گرد و در طرف دیگر دارای رزوه چپ گرد هستند.

مغزی رادیاتور پره ای

جهت اتصال پره های رادیاتور پانلی به یکدیگر باید بین هر پره از دو عدد مغزی و واشر مخصوص استفاده کرد

مغزی چپ گرد راست گرد نوعی مغزی است که در یک سمت به راست و سمت دیگر به چپ سفت می شود تا بتواند پره ها را جمع کند.  در واقع کلکتور بالا و پایین این رادیاتور ها در یک طرف از داخل دارای رزوه راست گرد و در طرف دیگر دارای رزوه چپ گرد هستند.